Location

0 7567 3000

หลักสูตร

ม. วลัยลักษณ์ จัดการเรียนการสอน 4 สาขาวิชา
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาติ

Read More

WU Life

การเรียนรู้อยู่อาศัย ภายใต้สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

Read More

วิจัย

ม.วลัยลักษณ์ อยู่ในกลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก
มุ่งพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัยขั้นสูง และผลิตบัณฑิตนักวิจัย
เน้นผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำของโลก

Read More

วลัยลักษณ์ ต้องห้ามพลาด

"ศักยภาพและความสวยงามที่ชวนให้มาสัมผัส"

ข้อมูลและสถิติ

UKPSF Fellowships and Training
574

Fellows

67

Senior Fellows

1

Principal Fellow

642

Total

FACTS AND FIGURES
12641

นักศึกษาปัจจุบัน

20

สำนักวิชา และวิทยาลัย

233

หลักสูตร

2679

บุคลากร

ความภาคภูมิใจของ มวล.

รางวัลและความสำเร็จ

สาระความรู้

WU Blogs

blog

5 Web Browser ที่คนนิยมใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์

5 WEB BROWSER ที่คนนิยมใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ [1] Google Chrome น่าจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่หลายคนคุ้นเคยกันดี เพราะถือเป็นเบราว์เซอร์ที่มีการใช้งานมากที่สุดในโลก ด้วยความที่...

blog

การเขียนและออกแบบป้ายนิทรรศการในงานพิพิธภัณฑ์

หากพูดถึงนิทรรศการ สิ่งที่นอกเหนือจากวัตถุจัดแสดงที่เป็นสื่อดึงดูดให้ผู้ชมได้เรียนรู้นั้นก็คือ “ป้ายนิทรรศการ” ในงานพิพิธภัณฑ์ป้ายต่างๆ มีความจำเป็นอย่างมาก เป็นกระบวนกา...

blog

ลักษณะภูมิประเทศและการตั้งถิ่นฐานในการเลือกที่ตั้งเรือนไทยพื้นถิ่นภาคใต้

มาทำความรู้จัก ลักษณะภูมิประเทศและการตั้งถิ่นฐานในการเลือกที่ตั้งเรือนไทยพื้นถิ่นภาคใต้ กันเถอะ         เรือนไทยพื้นถิ่นรอบชุมชนทะเลสาบสงขลา เป็นเรือนไทยพุทธ ที่ได้นำคติค...

blog

มาทำความรู้จัก เรือนไทยศรีวิชัย หรือเรือนมงคลสูตร กันเถอะ

มาทำความรู้จัก เรือนไทยศรีวิชัย หรือเรือนมงคลสูตร กันเถอะ         เรือนไทยศรีวิชัย หรือเรือนมงคลสูตร เป็นเรือนไทยที่สร้างตามคติความเชื่อของศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ ซึ่งแต...